Kolik Vám půjčíme?

  • Vlastníte nemovitost?
  • Vyplňte jednoduchý formulář
  • Stačí pouze list vlastnictví a fotografie
  • Do 48 hodin se dozvíte zda a orientačně jakou finanční částku Vám můžeme poskytnout
  • To vše ZDARMA!
  • Žádost naleznete zde

Úvěrová kalkulačka:

Výše úvěru:
Úroková sazba: 15 % p.a.
Splatnost:  roky
Pravidelná měsíční splátka:
Není spočítána
Poslední splátka včetně jistiny:
Není spočítána
Poznámka: Jedná se o orientační výpočet, pro potvrzení kontaktujte úvěrové oddělení.
Pro správnou funkci kalkulačky je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Seminář finančních poradců, Praha 26.11.2008

Dne 26.11.2008 se v zasedací místnosti společnosti FAST HYPO, a.s. uskutečnil seminář finančních poradců. Tohoto semináře se zúčastnilo 10 finančních poradců z celé České republiky. Za společnost FAST HYPO, a.s. zde byli přítomni pracovníci Úvěrového oddělení, Oddělení klientské podpory a Oddělení lidských zdrojů.

Finanční poradci byli úvodem seznámeni se světovou finanční krizí a opatřeními, které se společnost FAST HYPO, a.s. rozhodla z tohoto důvodu přijmout. Že se naše společnost vypořádala s finanční krizí je i fakt, že společnost neustále pracuje na své prestiži, na zdokonalování a vzdělání svých zaměstnanců. Důkazem je skutečnost, že v listopadu 2008 získala certifikát jakosti ISO 9001:2000.

seminar Následovaly příspěvky pracovníků úvěrového oddělení, kteří poradcům představili svou práci a vznášeli návrhy týkající se zlepšení spolupráce a pracovních postupů mezi společností FAST HYPO, a.s. a finančními poradci, tak aby vyřízení úvěru proběhlo ke spokojenosti klienta v co nejkratší době.

Finančním poradcům bylo dále představeno oddělení Klientská podpora a její podsekce- Poradna pro klienty, Oddělení péče o klienty a HELP DESK pro žadatele o úvěr.
Tato oddělení byla zřízena jako reakce na narůstající počet klientů, tak aby byla zajištěna kvalitní péče pro naše klienty, a to v podobě udržení kvality komunikace a vstřícného přístupu ke klientům a především proto, aby bylo možné reagovat na požadavky klienta pružně, ihned, operativně a hledat řešení vzniklých situací a problémů.
Klient má tedy možnost se kdykoliv obrátit na společnost FAST HYPO, a.s. s jakýmkoliv problémem tak, aby se po celou dobu splácení cítil bezpečně a abychom mohli individuálně každému klientovi odpovědět předem na jeho konkrétní dotazy týkající se žádosti o úvěr, případně některého úvěrového produktu.

Následoval příspěvek z oddělení Lidských zdrojů, týkající se vzájemné spolupráce mezi společností FAST HYPO, a.s. a finančními poradci, po které následovala diskuze. Finanční poradci zde měli prostor na dotazy a podněty ke zlepšení spolupráce a produktů. Následovalo představení hospodářského plánu společnosti na rok 2009 a z něj možné výše provizí pro finanční poradce.

Posledním bodem semináře bylo vyhodnocení nejlepších finančních poradců za 2.a 3. čtvrtletí roku 2008 a byla zrekapitulována činnost společnosti v tomto roce.

Vyhodnocení nejlepších finančních poradců:
- 2. čtvrtletí roku 2008.......... pan Ing. Vít Sekanina.
- 3. čtvrtletí roku 2008.......... paní Ladislava Fiebigová.
Blahopřejeme!!!

Na závěr bylo přichystáno pro všechny zúčastněné výborné občerstvení v podobě slavnostního rautu.