Kolik Vám půjčíme?

  • Vlastníte nemovitost?
  • Vyplňte jednoduchý formulář
  • Stačí pouze list vlastnictví a fotografie
  • Do 48 hodin se dozvíte zda a orientačně jakou finanční částku Vám můžeme poskytnout
  • To vše ZDARMA!
  • Žádost naleznete zde

Úvěrová kalkulačka:

Výše úvěru:
Úroková sazba: 15 % p.a.
Splatnost:  roky
Pravidelná měsíční splátka:
Není spočítána
Poslední splátka včetně jistiny:
Není spočítána
Poznámka: Jedná se o orientační výpočet, pro potvrzení kontaktujte úvěrové oddělení.
Pro správnou funkci kalkulačky je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Klienti o nás:

  U společnosti Fast Hypo, a.s. jsem zažádal o úvěr v říjnu roku 2005. Po schválení úvěru a jeho rychlém vyřízení jsem podepsal úvěrovou dokumentaci, načež mi byl tento úvěr proplacen. Po dobu jeho splácení se z mé strany nevyskytly žádné větší problémy, avšak několikrát jsem se dostal do časového prodlení s úhradou splátek. Asi po čtyřech letech jsem měl možnost nemovitost, která byla předmětem zabezpečení úvěru prodat, a tak jsem zažádal o vyčíslení zůstatku dlužné částky. Byl jsem si vědom toho, že na základě smlouvy o úvěru by bylo v tomto případě mojí povinností uhradit celkovou sjednanou výši zbylých úroků za období celých 16 let splatnosti úvěru. Společnost Fast Hypo mi ale odpustila až 50% zbývajících úroků a navíc nebyl uplatněn nárok na úhradu smluvní pokuty z prodlení, která přesahovala částku 100.000 Kč.
Na základě této mé zkušenosti mohu vřele společnost Fast Hypo doporučit všem, kteří potřebují rychle získat finanční prostředky a případně mají možnost splatit je dříve, než-li v dohodnuté lhůtě, stejně jako tomu bylo u mne. 
Klient V. Plešingr (58), Česká Lípa

 

  V červnu roku 2007 jsem podala u společnosti Fast Hypo žádost o úvěr ve výši 650.000 Kč. Záhy na to mi bylo vyhověno a úvěr velmi rychle proplacen. Asi po roce a půl jsem se dostala do situace, kdy pro mne bylo obtížné zaplatit splátku a znovuposuzovací poplatek za přezkoumání mé schopnosti plnit závazky. Proto jsem se rozhodla požádat o možnost rozdělení poplatku do splátek. Fast Hypo mi po přezkoumání žádosti vyhovělo k mé spokojenosti a poplatek mi byl rozdělen do 4 měsíčních splátek. Bohužel netrvalo dlouho a dostala jsem se do vážných problémů. Můj zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr, čímž jsem náhle a nečekaně přišla o plánované finanční prostředky. Byla jsem z toho nešťastná, opět jsem se tedy obrátila na společnost ve snaze tuto situaci nějak vyřešit. Požádala jsem o pozastavení splátek nebo aspoň jejich snížení. Odpověď mi přišla obratem, bylo mi vyhověno a splátky pozastaveny na dobu 3 měsíců.
Se společností Fast Hypo mám tedy velmi dobré zkušenosti, a proto ji doporučuji všem, kteří se dostali do finanční tísně. Pokud byste měli problém se splácením úvěru stejně jako já, obraťte se na společnost Fast Hypo. Jakoukoli situaci je vždy možné se společností vyřešit ke spokojenosti obou stran. 
Klientka Z. Pukalíková (68), Olomouc

 

  V červenci roku 2007 jsem podala u společnosti FAST HYPO, a.s. žádost o úvěr. Žádost byla rychle zpracována, úvěr mi byl schválen a za 14 dní proběhl podpis Smlouvy o úvěru. Vše probíhalo v pořádku do té doby, dokud u mne nenastaly zdravotní problémy a jelikož maluji sklo a porcelán, tak nejsem již od března 2008 schopna pracovat. Snažila jsem se celou situaci nějak vyřešit a obrátila jsem se tedy na Poradnu pro klienty s tím, že mám určité zdravotní problémy a musím jít do nemocnice na léčení, a že tedy žádám o odložení splátek. Jelikož jsem doložila vše potřebné, bylo mi vyhověno. Společnost FAST HYPO mi velmi pomohla a já jim tímto za to děkuji.
Doporučuji všem, kteří se dostanou do finanční tísně, ať z důvodu nemoci nebo jiného, a nedaří se jim splácet úvěr poskytnutý společností FAST HYPO, ať se obrátí na tuto společnost na Poradnu pro klienty. Vždy je možné najít řešení. 
Klient M. Císařová (42), Tachlovice

 

  Zažádal jsem si u společnosti FAST HYPO, a.s. o úvěr. Žádost byla rychle zpracována, úvěr mi byl schválen a za 14 dní proběhl podpis Smlouvy o úvěru a jakmile jsem dodal všechny potřebné dokumenty dle Smlouvy, byl mi proplacen úvěr . V průběhu splácení jsem se bohužel ne vlastní vinnou dostal do problému, neboť jsem neměl pravidelný měsíční příjem od svého zaměstnavatele, a stal jsem se insolventní vůči společnosti FAST HYPO. Dostal jsem se do prodlení se splátkami a společnost FAST HYPO mi zcela oprávněně zesplatnila zbylou část úvěru včetně úroků. Jelikož se snažím tuto situaci řešit a společnosti FAST HYPO jsem zaslal žádost o odložení splátek, bylo mé žádosti vyhověno, což mi velmi pomůže a budu moct vše srovnat a pokračovat dále v klasickém splácení mého úvěru.
Doporučuji všem, kteří se dostali do finanční tísně a nedaří se jim řádně splácet, ať se obrátí na společnost FAST HYPO na Poradnu pro klienty. Vždy je možné najít řešení. 
Klient M. Nemeček (21), Přerov

 

  V roce 2002 jsem zažádala u společnosti FAST HYPO o úvěr, moje žádost byla rychle vyřízena a schválena, obratem jsme podepsali úvěrovou dokumentaci a po té mi byl tento úvěr proplacen. Jelikož jsme nehradili řádně splátky a dostali se do prodlení, společnost FAST HYPO nám zcela právem zesplatnila zbylou část úvěru včetně úroků. Tato zbývající část splátek byla nakonec vymáhána exekučně. V roce 2008, po doplacení exekuce, jsem požádala společnost FAST HYPO o navýšení úvěru. Společnost moji žádost důkladně prozkoumala a po doložení všech potřebných dokumentů, které prokazovali moji schopnost úvěr řádně splácet, bylo mé žádosti vyhověno, i přes všechny předešlé problémy, což mi v dané situaci velmi pomohlo. A také mi společnost FAST HYPO odpustila část dluhu na smluvní pokutě, která nám vznikla z důvodu nehrazení splátek.
Pokud „klopýtnete” a dostanete se do podobné životní situace, doporučuji Vám, abyste se obrátili na Poradnu pro klienty společnosti FAST HYPO, kde Vám profesionálně zaškolení pracovníci najdou řešení přímo pro Vás. 
Klientka J. Kolaříková (53), Dřevnovice

 

  V červenci 2007 jsem podal u společnosti FAST HYPO, a.s. žádost o úvěr ve výši 700.000,-Kč. Žádost byla rychle zpracována, úvěr byl schválen ve výši 600.000,-Kč a za 14 dní proběhl podpis Smlouvy o úvěru. Dle Smlouvy jsme měli dodat další podklady, aby nám byl proplacen úvěr. Tyto podmínky jsme nesplnili ve sjednaném termínu a společnost FAST HYPO odstoupila od Smlouvy. Společnost zcela oprávněně a v souladu se Smlouvou žádá úhradu částky 135.000,-Kč za odstoupení včetně všech poplatků s tím spojených. Jelikož jsme v tíživé finanční situaci a máme postiženého syna, který potřebuje neustálou péči a k tomu potřebné finance, požádal jsem společnost FAST HYPO o prominutí části dluhu. Vyšli mi vstříc a snížili tuto částku o 50.000,-Kč, což nám velmi pomůže.
Doporučuji všem, kteří mají finanční problémy a nedaří se jim splácet, ať se obrátí na společnost FAST HYPO na Oddělení péče o zákazníky. Vždy je možné najít řešení. 
Klient J. Hradil (45), Blansko