Kolik Vám půjčíme?

 • Vlastníte nemovitost?
 • Vyplňte jednoduchý formulář
 • Stačí pouze list vlastnictví a fotografie
 • Do 48 hodin se dozvíte zda a orientačně jakou finanční částku Vám můžeme poskytnout
 • To vše ZDARMA!
 • Žádost naleznete zde

Úvěrová kalkulačka:

Výše úvěru:
Úroková sazba: 15 % p.a.
Splatnost:  roky
Pravidelná měsíční splátka:
Není spočítána
Poslední splátka včetně jistiny:
Není spočítána
Poznámka: Jedná se o orientační výpočet, pro potvrzení kontaktujte úvěrové oddělení.
Pro správnou funkci kalkulačky je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Poradna pro stávající klienty tel: +420 234 721 007  

Poskytnutím úvěru naše služby a péče o klienta nekončí, právě naopak. Je tedy třeba reagovat na požadavky klienta pružně, ihned, operativně a hledat řešení vzniklých situací a problémů. Pro zlepšení kvality poskytování služeb zde máme poradnu pro stávající klienty.
 
Pokud stávající klienti potřebují najít řešení vzniklých problémů, mohou se obrátit poradna@fasthypo.cz

Co se může stát:

 • Potkala Vás vážná (dlouhodobá) nemoc?
 • Stal se Vám vážný úraz?
 • Rozvedl/a jste se a Vaše příjmy Vám neumožňují splácet výši domluvených měsíčních splátek?
 • Přišel/a jste o zaměstnání?
 • Jste insolventní a nevíte, jak tuto situaci řešit?
 • Jste v prodlení se splátkami a rád/a byste to řešil/a?
 • Chcete předčasně ukončit smlouvu o úvěru?
 • Žádáte aktuální vyčíslení dluhu?
 • Máte řádně splacen úvěr, ale stále Vám nebyla vystavena kvitance?

Řešení:

 • odložení splatnosti splátek úvěru
 • snížení měsíčních splátek úvěru
 • prodloužení doby splatnosti úvěru
 • odpuštění části dluhu (v mimořádných, opodstatněných a doložených případech)

Pokud se včas obrátíte s dotazem či oznámením nastalého problému nebo situace na naše Oddělení péče o zákazníky, mohou být po vzájemné dohodě nabídnuta nová a vhodnější řešení jak dostát svých závazků vůči společnosti FAST HYPO, a.s.

Kontakty:

Doručovací adresa:
FAST HYPO, a.s., Poradna pro stávající klienty, Opletalova 25, 110 00 Praha 1

E-mail: poradna@fasthypo.cz
Tel: + 420 234 721 007
Fax: + 420 234 721 003